20. August 2003

Sehr cool: Skyline-Statistik und wunderschöne Montagen auf scyscrapers.com. (via intellihaus)

Kommentieren
martin, 14:44 #

Heiko Hebig: Schill no more "People gathered in the streets and had a spontaneous party."

martin, 13:22 #

ECIN: wLAN im digitalen Heim

Kommentieren
martin, 10:59 #

Man beachte die Kommentare auf Noch'n Blogg.: Flashmob für alle erklärt.

Kommentieren
martin, 10:56 #

Fir "letzebuerger blog" gëtt Google zwar nëmmen 11 Resultater zréck ("letzebuerg blog" och nëmmen 16), awer mäi Blog ass schonns dran.

Not really related: OHCHR: Luxembourgish (Lëtzebuergeusch) - Universal Declaration of Human Rights

Artikel 19:

All Mënsch huet d'Recht op eng fräi Menong a fir se fräi auszedrécken, an deem och d'Recht mat dran as op eng Menong fräi vu Fuurcht an dat Recht fir Informatiounen an Iddiën ze sichen, ze kréien an ze verbrede mat all dene Mëttele fir sech auszedrécken, déi et gët an ouni sech mussen u Grenze vu Länner ze halen.

Kommentieren
martin, 10:51 #